Gap messenger
Download

پایش مدیریتی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری بندرعباس
*دکتر یحیی میرزاده رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس* از مرکز خدمات جامع سلامت شهری ( شهید تختی، ۲۲ بهمن، اسلام آباد، سورو ، کاتبی، فاطمه الزهرا، پیامبر اعظم(ص)، شهید بهشتی، شاهد) در طی یک روز بازدید نمود.
وی از نزدیک پیشرفت اجرای برنامه ها، اقدامات و نحوه خدمات ارائه شده به مردم مورد پایش و ارزیابی قرار داد.

#کرونا_را_شکست_میدهیم
#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان

@webdapg
http://gap.im/webdapg

11 October 2020 | 04:04