Gap messenger
Download

#ایرنا
◽️هزار و ۵۵۴ خانوار استان مرکزی زیر پوشش خدمات سفیران سلامت هستند
◽️ اراک - ایرنا - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ۲۲۱ هزار و ۵۵۴ خانوار معادل ۶۷ و نیم درصد مردم استان مرکزی زیر پوشش خدمات سفیران سلامت هستند و کارنامه راهبردهای این حوزه در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور برجسته است.
http://tnews.ir/news/16e1145218568.html

🆔 @webdaarak 💯
🆔https://sapp.ir/webda_arak
🆔https://gap.im/webdaarak
🌐 https://www.instagram.com/arak.mu

20 November 2019 | 09:43