Gap messenger
Download

💠 رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: واگذاری طرح‌های تحقیقاتی به استان‌های دیگر به طور قطع نتیجه‌ای ندارد که در این رابطه باید یک بار برای همیشه انجام تحقیق موثر درراستای سهم هر آلاینده بسته شود.💠به گزارش خبرنگار وب دا مرکزی ، دکترحسن طاهراحمدی در سومین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک اظهار داشت: با توجه به این که در سه سال اخیر روند کاهشی روزهای ناسالم مشاهده شده، در این راستا باید ابتدا علل و عوامل موثر در کاهش آلودگی هوای اراک بررسی شود این در حالی است که تا امروز هنوز سهم هر آلاینده مشخص نشده است.

💠وی افزود: همچنان نسبت به انجام بررسی علل آلودگی هوای اراک و نقش آلاینده‌ها در ایجاد بیماری‌ها توسط استان‌های دیگر دیدگاه خوبی نداشته‌ام که نشان این بدبینی روند کند بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک توسط مشاور و مشخص نشدن شرح خدمات است.

💠رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تصریح کرد: در این راستا مشاور طرح تاکنون اقدامی انجام نداده، این درحالی است که دانشگاه علوم پزشکی قول استفاده از 40 تا 80 استاد استانی و ملی را به منظور انجام تحقیقات در حوزه آلودگی هوای اراک داده است که البته به این اعلام آمادگی تا به امروز توجهی نشده است.

💠دکتر طاهراحمدی بیان کرد: اگر همانند سال‌های گذشته مجدد انجام این‌گونه طرح‌های تحقیقاتی به استان‌های دیگر از جمله استان اصفهان واگذار شود به طور قطع نتیجه‌ای ندارد که در این رابطه باید یک بار برای همیشه انجام تحقیق موثر درراستای سهم هر آلاینده بسته شود.

💠وی ادامه داد: مصوبه کارگروه در راستای بررسی وضعیت جسمانی کارگران شرکت آلومینیویم ایران تا به امروز به سبب عدم همکاری مسئولان شرکت انجام نشده است.

💠رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی عنوان کرد: همچنین دانشگاه در بخش‌های مختلف 257 نفر را انتخاب کرده و باید به تحقیقات در حوزه سلامت کارگران ورود کرد که به طور قطع این موضوع یاری‌گر بررسی تولید مواد سمی در ایرالکو بوده و تاکید ما هم بر این است که این اقدام تحقیقاتی تا پایان شهریور ماه انجام شود.

http://yon.ir/wFftX
#وبدا_مرکزی
🆔 @webdaarak 💯
🆔https://sapp.ir/webda_arak
🆔https://gap.im/webdaarak

5 August 2018 | 09:37