Gap messenger
Download

۹۷ هزارنفر در ایران در سال ۱۳۹۶ به دلیل بیماری های مرتبط با فشارخون بالا ، جان خود را از دست داده اند

#فشارخون_بدانیم_و_اقدام_کنیم

وبدا ؛ رسانه سلامت
🌐 http://www.webda.ir
🆔

@webda

20 May 2019 | 10:02