Gap messenger
Download

الزامات تولید «روایت پیشرفت» چیست؟

نخستین نکته‌ای که باید در روایت پیشرفت بدان توجه کرد این است که روایت پیشرفت تفاوت ماهوی با اطلاع‌رسانی و گزارش پیشرفت دارد. اغلب زمانی که از روایت پیشرفت بحث به میان می‌آید، ذهن مسؤولان یا رفتار دستگاه‌های امر به سمت ارائه گزارش می‌رود. البته این مسیر راحت‌ترین رفتار با مساله پیشرفت است، یعنی یک دستگاه در یک نشست خبری یا یک گزارش سازمانی عملکرد خود را مثلاً در یک سال گذشته ارائه می‌کند و فکر می‌کند در حال روایت پیشرفت است. جالب‌تر آنکه عمده این رفتارها را در دهه فجر شاهد هستیم و آن هم بیشتر از منظر بیان دستاوردها از منظر سیاسی است! اما باید دانست روایت پیشرفت با گزارش پیشرفت متفاوت است. اینکه دولتمردان ما قصد گزارش‌دهی داشته باشند امری مرسوم است و نفی نمی‌شود اما نام آن را روایت پیشرفت نگذاریم.
نکته مهم بعدی که باید بدان توجه کرد، مساله روایت و خبررسانی است. اغلب مدلی که برای روایت به کار برده می‌شود، رویکردی خبری دارد. یعنی یک دستگاه‌، تصور می‌کند صرف اینکه اطلاع دهد به نقطه‌ای از پیشرفت دست ‌یافته‌، روایت انجام شده است. اما روایت از مساله خبررسانی فراتر می‌رود و به لایه تصویرسازی، زمینه‌ها و تبعات ورود می‌کند.
یکی از مشکلات اصلی ما در موضوع روایت این است که قصه نداریم.
http://vatanemrooz.ir/newspaper/page/3982/1/277243/0

🇮🇷 @Vatanemrooz

20 February 2024 | 06:13