Gap messenger
Download

در حالی که جبهه اصلاحات از عدم ارائه لیست انتخاباتی در تهران گفته بود، لیست «صدای ملت» با سرلیستی علی مطهری در حال نهایی شدن است

آنچه این روزها در رفتار سیاسی اصلاح‌طلبان جلوه می‌کند نه به حضور علنی در انتخابات شبیه است و نه می‌توان آن را حضوری چراغ خاموش به حساب آورد. آنچنان که بالا گرفتن اختلافات در اعلام رسمی موضع اصلاحات نشان از آن دارد که این جریان سیاسی از طرفی برای حضور در انتخابات برنامه دارد (آنچنان که نامه110 فعال سیاسی اصلاح‌طلب گویای این انگیزه است) و از سوی دیگر از تجربه سومین شکست سنگین پس از انتخابات‌ سال 98 و 1400 هراس دارد. در این فضا طبیعی است آنها در جست‌وجوی مسیری باشند که از سویی اقبال خود را به آزمون بگذارند و از سویی در صورت شکست مجرای فرار داشته باشند. شواهد و اخبار این روزها نیز این فرضیه را تصدیق می‌کند.
در جدیدترین مورد روز گذشته سعید نورمحمدی، عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در گفت‌وگویی با اشاره به دلیل صدور بیانیه ۱۱۰ امضایی با عنوان «روزنه‌گشایی کنیم» گفت: دغدغه‌های جمع امضا‌کنندگان موجب شد این بیانیه صادر شود. با توجه به تجربه انتخاباتی ما در 3-2 دهه اخیر، در هر انتخاباتی که بدنه اصلاح‌طلبی در آن شرکت نکرد، شرایط نامطلوبی به کشور تحمیل شد. وی با بیان اینکه در انتخاباتی که مشارکت پایین بوده تبعات سنگینی دامنگیر کشور شده است، گفت: دلیلی که نامه موسوم به ۱۱۰ امضایی نوشته شد دغدغه مشترک کسانی بود که باور داشتند با بی‌تفاوتی، تحریم و سکوت در برابر انتخابات چیزی عاید کشور و مردم نخواهد شد.
. وی به جمع‌بندی برخی اصلاح‌طلبان برای ارائه لیستی در تهران اشاره و تصریح کرد: «علی مطهری» در حال تهیه یک لیست ۳۰ نفره در شهر تهران با عنوان «صدای ملت» است و از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های مختلفی مشورت گرفته و در حال مشورت گرفتن است. ما هم در حزب ندای ایرانیان از آن لیست حمایت خواهیم کرد .
http://vatanemrooz.ir/newspaper/page/3980/1/277160/0

🇮🇷 @Vatanemrooz

18 February 2024 | 07:29