Gap messenger
Download

روزنامه شرق؛ از جاسوس‌خبرنگار تا همنوایی با اینترنشنال علیه تیم ملی

روزنامه حامی فتنه شرق که در مدت اخیر به رسم همیشگی‌اش از آتش‌بیاران معرکه بود و با نحوه فعالیت خود به اغتشاشات دامن می‌زد، این بار پروژه تفرقه در تیم‌ملی فوتبال کشورمان را کلید ‌زده است. این روزنامه اصلاح‌طلب که ید طولایی در تحریف و تقطیع واقعیت دارد، در جدیدترین اقدام خود، صحبت‌های مهدی طارمی، ستاره تیم ‌ملی فوتبال کشورمان را تحریف کرد. شرق در حساب رسمی توئیتر خود با عنوان «واکنش طارمی به سوال درباره وضعیت ایران: به من ربطی ندارد»، نوشت: «طارمی در پاسخ به خبرنگاران درباره وضعیت فعلی اعتراضات در ایران گفته: من نه سیاسی هستم و نه می‌خواهم به سوالات شما پاسخ دهم.
من در جام‌جهانی هستم تا فوتبال بازی کنم. من فقط بازیکن فوتبالم و سیاست به من ربطی ندارد». روزنامه شرق اظهاراتی را به ستاره تیم فوتبال کشورمان منتسب کرده که اساساً از سوی مهدی طارمی گفته نشده است.

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/3636/2/256838/0

🇮🇷 @Vatanemrooz

24 November 2022 | 03:31