Gap messenger
Download

❇ امام خمینی « قدس سره »:

من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم «صلی الله علیه و آله و سلّم» می دانم و روزی است که باید ما تمام قوا خودمان را مجهز کنیم؛ و مسلمین از آن انزوای که آنها را کشانده بودند خارج شوند، و با تمام قدرت و قوت در مقابل اجانب بایستند.

🌷 روز جهانی قدس گرامی باد

@vaghfeahlebeyt

22 May 2020 | 10:35