Gap messenger
Download

چرا اسامی خودروسازهایی که تولیدات شان بیشترین تصادفات را دارند اعلام نمی کنید؟
قبل از انقلاب ، در روزگارانی که سفر با اتوبوس بیشتر از امروز مورد توجه بود، وقتی حادثه‌ای پیش می‌آمد که جان مسافران به خطر افتاده بود، در اولین قدم، راننده یا کمک راننده در صورت حیات یا دست اندرکاران شرکت مسافربری با گل یا رنگ، نام شرکت مسافربری آن اتوبوس را پنهان می‌کردند تا در ذهن مردم، بدنام و خطرآفرین باقی نماند
لینک خبر
https://The-economy.ir/25602344/
@The_economy_ir

3 April 2024 | 10:54