Gap messenger
Download

🍛 غذاهای مانده در یخچال را نخورید❌

🔸 غذاهای مانده سودای بدن را زیاد می کند
🔸 موجب انسداد مجاری کبدی و مولد سودا است.
🔸 سبب ایجاد آلرژی و اختلالات کبدی می گردد

@TebSonnati

21 February 2017 | 10:15