Gap messenger
Download

غذاهای موثر در تعادل هورمون های بدن

در طب سنتی، به صحیح غذا خوردن بسیار توجه می شود، و یکی از اصولی که در آموزش آن باید مد نظر گرفت، نوع غذا می باشد. که یک نمونه آن رابطه غذا و تعادل هورمون ها می باشد:

❌ غذاهایی که تعادل هورمون ها را بهم می زند

⇦ نوشابه رژیمی
⇦ گوشت بسته بندی
⇦ غذاهای فرآوری شده

✔ غذاهایی که در تعادل هورمون ها مفیداند

⇦ دانه‌ی کتان
⇦ روغن نارگیل
⇦ زردآلوی خشک

14 February 2017 | 10:00