Gap messenger
Download

تخریب بنای وزارت نیرو در بستر رودخانه چالوس

🔹وعده دیگری از رئیس قوه قضائیه بعد از ۱۲ روز تحقق یافت و بنای وزارت نیرو در بستر رودخانه چالوس تخریب شد.

🔹بناهای تخریب شده به تفرجگاه عموم مردم تبدیل می‌شود.
http://tn.ai/2652679
@TasnimNews

29 January 2022 | 09:29