Gap messenger
Download

در احراز صلاحیت عدم احراز چه منطق حقوقی دارد؟

🔹عدم احراز یک صلاحیت قانونی است که قانونگذار برای شورای نگهبان در نظر گرفته است،شورای نگهبان باید شرایط صلاحیت را احراز کند.

📝 مشروح گفت‌وگو را اینجا https://tn.ai/3045307 ببینید
@TasnimNews

26 February 2024 | 10:00