Gap messenger
Download

صلاحیت شورای نگهبان در پنهان یا محرمانه بودن صلاحیت نامزدها تا چه حد است؟

🔹شورای نگهبان در مقام اقتاع فرآیند احراز صلاحیت‌ها کاملا ناموفق بوده است، بخشی از عدم اعلام عمومی رد صلاحیت‌ها به حاطر محدودیت‌های قانونی است.

📝 مشروح گفت‌وگو را اینجا https://tn.ai/3045307 ببینید
@TasnimNews

26 February 2024 | 07:49