Gap messenger
Download

اعلام محدودیت‌های واکسنی برای سفر اربعین

🔹در صورتی که از آخرین تزریق واکسن کرونا ۶ ماه گذشته باشد، افراد برای سفر در ایام اربعین باید دُز یادآور را بزنند و در نتیجه تزریق دو یا سه دُز واکسن کرونا ملاک نیست. نوع واکسن نیز اهمیتی ندارد.

🔹شرکت در مراسم اربعین امسال صرفاً منوط به ثبت‌نام در سامانه سماح (http://samah.haj.ir/) و رعایت شرایط ثبت‌نامی است.
http://tn.ai/2737478
@TasnimNews

2 July 2022 | 01:57