Gap messenger
Download

پرویز امینی معتقد است ما در خلا تئوری حکمرانی می کنیم او معتقد است:
ماجرا چیست؟ سندی نوشته‌اند با عنوان تحول #آموزش_پرورش و بحث «عدالت آموزشی» در آن مطرح شده، اما بندی کوتاه در آن ذکر شده که اساس کار را خدشه‌دار می‌کند و آن اینکه برای تقویت و گسترش #مدارس غیردولتی حتی می‌توان قوانین و مقررات را تغییر داد...

آقایان! حتی آدام اسمیت که پدر بازار آزاد بود هم قائل به مدارس دولتی بود اینجا که جمهوری اسلامی است و غایت آن #عدالت است، اما ببینید آخرین جایی که وزیرش تعیین تکلیف می‌شود، آموزش و پرورش است و سندی که قرار است تحول ایجاد کند هم ضدعدالت است در حالی که در دسترس‌ترین امکان برای تحقق عدالت همین آموزش و پرورش است که توجهی به آن نمی‌شود

ویدئو در همین رابطه و بخشی از برنامه جهان‌آرا با حضور پرویز امینی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه و حجت‌الاسلام پارسانیا پیرامون عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

7 January 2023 | 10:39