Gap messenger
Download

#نهج_البلاغه

💠كينه و بدخواهى ديگران را از سينه خود درو كن تا بدخواهى به تو از سينه ديگران ريشه كن شود.

📘#حکمت۱۷۸
#کینه #حدیث_روز

5 March 2022 | 10:55