Gap messenger
Download

✨بانوی زهرایی
🔹سخنان زیبای یکی از دکتران کادر درمان بیماران کرونای
🔸درحاشیه تقدیر از کادر درمانی در روز عید غدیر خم

◽موسسه رضوان معرفت
◽مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور
@_rezvanemarefat_
@http://taliedaran.ir

10 August 2020 | 10:57