Gap messenger
Download

#فکت_هایی_جالب

از نظر روان‌شناسی ، فقط کسایی که شما دوستشون دارید میتونن قلب شمارو بشکنن ؛ بقیه فقط شمارو عصبانی میکنن !!
بنظرم جدا از جالب بودنش یکمی زیادی تلخه. . .

𝓑𝓪𝓷𝓸𝓸_𝓐_𝓢_𝓜
@sunflowers 🌻

3 February 2023 | 08:38