Gap messenger
Download

#فکت_هایی_جالب

از نظر روانشناسی ثابت شده است که افرادی که از زیبایی و جذابیت ظاهری برخوردار هستند، از نظر دیگران باهوش تر و قابل اعتمادتر به نظر می رسند. به این اثر "فرایند هاله" گفته می شود ...
+ گول ظاهر کسی رو نخورید . . .

𝓑𝓪𝓷𝓸𝓸_𝓐_𝓢_𝓜
@sunflowers 🌻

29 January 2023 | 06:35