Gap messenger
Download

💢 امیرعبداللهیان: شورای امنیت در انجام مسئولیت‌هایش در قبال مردم فلسطین ناکام بوده است

🔸 «حسین امیرعبداللهیان» قرار بود در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی کند اما به‌دلیل تأخیر در صدور روادید هیأت ایرانی از سوی آمریکا، امکان حضور هیأت ایرانی در این نشست میسر نشد.

✍ متن سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمان که برای ثبت در سازمان ملل توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک برای این سازمان ارسال شده به شرح زیر است:

🔻 باید با صراحت و شجاعت اعتراف کنیم که سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت تاکنون در ایفای مسئولیت های قانونی و اخلاقی خود در قبال مساله فلسطین ناکام بوده است. این ناکامی بیش از همه ناشی از حمایت بی چون وچرای آمریکا از رژیم اشغالگر و ممانعت از هرگونه اقدام موثر برای پاسخگوکردن اسرائیل بوده است. این، یک شکست اخلاقی برای جامعه بین المللی و نظام ملل متحد است اما مسئولیت اصلی آن بر عهده قدرتهایی است که مصرانه مانع از ایفای نقش شورای امنیت طبق منشور ملل متحد می شوند.

🔻 باید به هوش بود که وقفه انسانی علیرغم مفید بودن آن تبدیل به مستمسکی برای تطهیر جنایات گذشته و فرصتی برای تمهید جنایات جدید نشود.

🔻 جنایت و نسل کشی مردم فلسطین نباید عادی سازی شود. این یک تکلیف حقوقی و اخلاقی طبق ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و کنوانسیون مقابله با نسل کشی ۱۹۴۸ است.

🔻 در شرایط کنونی، آنچه که باید به عنوان اولویت وجهه همت شورای امنیت سازمان ملل و کلیه دولت ها قرار گیرد، تضمین آتش بس دائمی در غزه، جلوگیری از اخراج فلسطینیان از موطن خود، رساندن فوری کمک‌های بشردوستانه غذائی و دارویی به مردم غزه، وصل برق و سوخت است.

متن کامل:
▫ http://irna.ir/xjP77v

@StrategicNews_ir

1 December 2023 | 09:01