Gap messenger
Download

💢 روایت «مایک پلد» فرزند یکی از ژنرال‌های صهیونیست از برنامه‌ریزی رژیم صهیونیستی برای کودک کشی در غزه

🌐 اخبار استراتژیک
📡 @StrategicNews_ir

11 August 2022 | 01:35