Gap messenger
Download

💢 سقوط یک هواپیما در فرودگاه بین المللی در آمریکا!

🔻 فیلم ضبط شده توسط یک مسافر نشان می دهد که یک جت رد ایر پس از فرود در فرودگاه بین المللی میامی در حال آتش گرفتن است.

🔻 مقامات می گویند ۱۲۶ نفر در پرواز بودند که برخی از مسافران به دلیل سقوط این هواپیما زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

🌐 اخبار استراتژیک
📡 @StrategicNews_ir

23 June 2022 | 02:54