Gap messenger
Download

‏چت اسپید کرفت رو زدیم!!👇🗿
@speedcraft_chat

سوالی چیزی دارید اینجا بپرسید

26 February 2024 | 12:08

اگه میشد تو ماین کرافت گوشی درست کنی😂😂
#MEHRSHAD
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏

6 25 February 2024 | 08:52

#ایده
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#AM

25 February 2024 | 07:29

تعداد لایک ها بره بالا پست میزارم
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#AM

1 25 February 2024 | 11:50

#گنگ
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#AM

25 February 2024 | 09:55

#گنگ
سگش رو کشتن جهنم به راه انداخت
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#AM

1 25 February 2024 | 09:52

#پارکور
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#AM

1 25 February 2024 | 08:44

#طنز
گودرت
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#AM

25 February 2024 | 08:38

#طنز
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#𝑨𝒎𝒊𝒓𝑨𝒃𝒃𝒂𝒔

24 February 2024 | 02:45

-ماین کرافت خسته کننده شده برام میخوام پاکش کنم😞
+نههه😑
-چرا🤔
+مگه تو تو کانال مود کرافت نیستی 🤗
-نه مود کرافت چیه😢
+یه کانال ماین کرافتی که هروز مود های خفن ماین کرافت بدراک رو میزاره 😍
-پشماممم😱
+بدو لینکشو گذاشتم🤯
@modcraft

22 February 2024 | 08:40

#طنز
وقتی میرم وسایلم رو جمع کنم بعد می بینم آیرون گولم اونجاست با ترس میرم وسایلم رو جمع کنم
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#AM

21 February 2024 | 02:56

#آموزشی
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#AM

21 February 2024 | 02:53

#آموزشی
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#AM

21 February 2024 | 02:53

#ایده
فارم ماب
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#AM

21 February 2024 | 02:44

#ایده
ساخت در اتوماتیک
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#AM

21 February 2024 | 02:43

#طنز
شب اول ماینکرفت
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#AM

21 February 2024 | 02:42

زامبی ویلیجر
خب همون طور که خیلی از شما می دونید میشه اونا رو درمان کرد 👨⚕
چجوری؟🤔
در اصل باید این‌ طور گفت که روستاییان دچار بیماری شده‌اند که آن‌ها را زامبی کرده است. اما با این‌حال شما باز هم این امکان را دارید تا روستاییان را درمان کنید. شما برای انجام این کار باید با استفاده از معجون روستاییان زامبی را در ضعیف کنید. سپس به آن‌ها سیب طلایی بدهید تا بعد از گذشت مدتی درمان شوند. بعد از آن می‌توانید با روستاییان در حالت عادی به داد و ستد بپردازید.
#ایده
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#𝐃.𝐆

1 12 February 2024 | 05:27

- هوش مصنوعی میتونه ایده ماینکرفتی بده ؟
- بله میتونه ، تصویری که میبیند ایده یه سازه هست که هوش مصنوعی برای یه پلیر طراحی کرده
#ایده
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏
#𝐃.𝐆

12 February 2024 | 05:20

💠 یه سری اشکالات فال دمیج عجیب و خنده دار از آیتم جدید ( شارژ باد 🌪 ) کشف شده که به زودی در اسنپ شات ها و بتای / پریویو های این هفته رفع میشه

#MEHRSHAD
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏

4 11 February 2024 | 04:14

حق؟#MEHRSHAD
اســـــــႽᎮᥱᥱⅆـــــــپید ڪـــــــCraftـــــــرفت
🆔⟝‌ @SPEEDCRAFT2
❮❮ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴍɪɴᴇᴄʀᴀꜰᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ɪɴ ɢᴀᴘ❯❯⛏

11 February 2024 | 04:14