Gap messenger
Download

برخی کاربران خارج شدن گپ از فهرست google play رو دست مایه حاشیه سازی برای گپ کردند.
برای آن دسته از کاربران که به یاد نمی آورند یا تازه با گپ آشنا شدند می نویسم و امیدوارم دوستان پخش کنند.
پیش از این هم گپ در چند برهه از فهرست خارج شده بود که به دلایل فنی مربوط میشد.
گپ پیام رسان کاملا خصوصی هست و با سابقه در صنعت نرم افزار و بین المللی.
فعلا که واکنشی از سوی مدیران وجود نداشته
@skhanzadeh_ir
بازنشر در صورت نیاز 🙏

14 May 2023 | 03:30