Gap messenger
Download

پاسخ شهروند آلمانی و تحقیق درباره #تلگرام:
من تنها در مورد تلگرام تحقیق کردم. قرار است #ناامن_ترین پیام رسان باشد. امنیت تنها وانمود می کند. همه چت های خصوصی را می توان خواند و محتوای صمیمی می تواند به گوشه های بسیار مشکوک جهان ختم شود. بنابراین، لطفا بسیار مراقب باشید
@skhanzadeh_ir
فناوری برای بشریت

25 January 2023 | 07:22