Gap messenger
Download

🎥تراژدیِ کم‌آوردن/ تصاویر دیده‌نشده از پرتاب‌های ناموفق موشکی سپاه

🔸️بیشترین فشارها روی حاج حسن (طهرانی‌مقدم) بود. هر چند وقت یک‌بار همه جمع می‌شدند و می‌گفتند: «حسن دست‌بردار، این کار به نتیجه نمی‌رسد، ولمان کن تا برویم یگان‌های دیگر.» حسن اما با بچه‌ها جلسه می‌گذاشت و مدام نصیحت می‌کرد. هرچند حرف‌هایش اثری نداشت و بچه‌ها حرف‌هایش را قبول نمی‌کردند.

🔸️مانده بودیم چه کنیم و بالاخره تصمیم گرفتیم بچه‌ها را ببریم پیش آقامحسن رضایی تا برایشان حرف بزند، بلکه بچه‌ها چند ماهی روحیه بگیرند و بایستند و کار کنند.

🔸️با چهل‌پنجاه نفر از بچه‌های اصلی که محور کار بودند، رفتیم پیش آقامحسن. او گفت: «بچه‌ها! دنیا اشتباه کرده و به ما موشک داده؛ البته فهمیده و دیگر نمی‌دهد. این تجهیزات و امکاناتی که گرفتیم، آخرین امکاناتی است که گیر ما آمده.»

🔺از کتاب «امواج اراده‌ها»؛ خاطراتی از اراده و توان ایرانی به سمت خودکفایی و پیشرفت
@skhanzadeh_ir

فناوری برای بشریت

12 November 2022 | 09:36