Gap messenger
Download

امروز گپ رو به یک فرد فرهنگی معرفی کردم
مدت ها بود بدون اینکه القایی انجام بدم و از گپ یک غول بسازم از ویژگی های مثبتش برای مجموعه آموزشیش بهره می بردم.
گفتگو ای پیش آمد و گفت نمیگذارم تلگرام و اینستاگرام برود، که در نهایت گپ رو معرفی کردم. حالا اگر بخواهد یا نخواهد خودش ورود می کند.
نه در باغ سبز و مبالغه و نه اجبار.
خیلی ها باور دارند فضای تلگرام و اینستاگرام خوب نیست ولی جو بدی که ساختند باعث سوختن داخلی ها شده است.
به چند مورد از عوامل سوخته شدن تلاش جوانان ایرانی در صنعت پیام رسان که می توانست بهتر و پایدار تر جذب کاربر داشته باشد اشاره می کنم:
رانت به برخی شرکت ها برای ایجاد پیام رسان، یا ورود برخی سازمانهای بالا دستی (روندی شبیه خودرو سازی)
ایجاد پیام رسان های درون سازمانی مانند پیام رسان های شکست خورده اداره پست، بانک ها و ...
فضای رسانه ای قوانینی مانند طرح صیانت که هر بار یک طرف قضیه متهم پلتفرم ها شدند یا اگر متهم نشدند بر اثر لج و لجبازی مورد خشم قرار گرفتند
دستکاری های شبکه اینترنت کشور به عنوان نمونه قطعی آبان ۹۸
خواسته های غیر منطقی و گیر های قانونی نامتناسب با فضای مجازی مانند قوانین جرم، و محل وقوع جرم!

چند مورد را اگر شما می دانید بگویید
@skhanzadeh_ir

فناوری برای بشریت

1 22 May 2022 | 09:39