Gap messenger
Download

💡 چگونه از پیام رسان خود ایمیل بخوانیم؟
امروزه پیام رسان ها بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شدند از زمانیکه ربات ها این ابزار های ارتباطی را به یک بستر دو سویه تبدیل کردند و پویایی آن چند برابر شد، خدمات بسیاری توسط خود شرکت های ارایه دهنده پیام رسان یا حتی شرکت های دیگر، به کاربران ارایه دادند. این یک بازی برد-برد […]
📰 https://zaya.io/gwela

🔹 @skhanzadeh_ir

3 6 April 2022 | 11:20