Gap messenger
Download

🚨#مهم
در اعتراض به رفتار اینستاگرام در قبال حذف پستهای مربوط به حاج قاسم

⚠ اگر تمام فعالان مجازی انقلاب در نرم افزار گوگل پلی به برنامه اینستاگرام پایین ترین امتیاز یعنی یک را بدهند این عمل باعث کاهش شدید امتیاز اینستاگرام در گوگل پلی شده و در پی آن ارزش سهام کمپانی فیسبوک (مالک اینستاگرام در بورس ریزش پیدا خواهد کرد و متعاقبا ضرر زیادی برای سهام داران خواهد داشت )

🔹 این ترفند برای اولین بار توسط کاربران فلسطینی در اعتراض به بایکوت یکی از فعالان اجتماعی فلسطینی انجام دادند و بلافاصله فیسبوک دست از خباثت برداشت و عذرخواهی کرد.

📱لینک اینستاگرام در گوگل پلی 🔻

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android

2 5 January 2022 | 02:45