Gap messenger
Download

در این نشست امین زند مدیر برنامه‌ریزی، ارزیابی و کنترل عملکرد شهرداری سیرجان ضمن ارایه گزارشی از میزان پیشرفت پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی و شاخص شهرداری گفت: بیش از پنجاه پروژه مهم و شاخص در ۱۰ محور مختلف در حال اجرا یا پیگیری است که تمامی فرآیند انتخاب پروژه‌ها و فعالیت‌های تیم مدیریت شهری تامین نیازهای اساسی شهر و درخواست‌های شهروندان از طریق بازدیدهای مستمر و سامانه ١٣٧ در حال بررسی و اجرا است.

20 November 2023 | 08:05