Gap messenger
Download

هم اکنون حضور رییس شورای شهر سیرجان بهمراه معاون خدمات شهری شهرداری سیرجان، مدیر روابط عمومی شورای شهر سیرجان و جمعی از شهرداران و مدیران شهرداری و شوراهای شهرهای استان کرمان در نشست با مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری شهرداری اصفهان در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان.

گفتنی است با برنامه‌ریزی بعمل آمده توسط استانداری کرمان و با دعوت شهرداری اصفهان، شهرداران و مدیران شهرداری و شوراهای شهر استان کرمان با حضور در شهر اصفهان از مناطق مختلف شهری بازدید خواهند کرد.

12 November 2023 | 08:44