Gap messenger
Download

🔰 سامانه ۱۳۷ پل ارتباطی مردم با مجموعه شهرداری است و مشکلات، انتقادات و پیشنهادات شهروندان از این طریق پیگیری می‌شود.

8 November 2023 | 04:22