Gap messenger
Download

نشست صمیمانه شهرداران شهرهای سراسر استان کرمان پیش از عزیمت به همایش آموزشی در شهر شیراز، صبح امروز به میزبانی شهرداری سیرجان با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان و شهردار سیرجان برگزار شد.

علی شهسواری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان ضمن ابراز خرسندی از میزبانی شهرداری سیرجان و برپایی این نشست گفت: شهر سیرجان در مدیریت جدید شهری و طی تصدی علی اکبر کریمی پور در شهرداری سیرجان متحول شده و بر اساس نظر شهروندان، میزان رضایت قابل توجهی را کسب کرده و این موضوع در حوزه آسفالت معابر، رفت و روب و تنظیف، جمع آوری زباله و فضای سبز بیش از پیش نمود پیدا کرده است.

28 May 2023 | 08:39