Gap messenger
Download

شهردار سیرجان:
🔰همکاری دادستان در اجرای قوانین شهری ستودنی است

شهردار سیرجان گفت: به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال، روند پیگیری و اجرای دستورالعمل نظارت و رسیدگی به حقوق عامه، از سوی دادستان محترم اقدامات قابل تقدیری انجام شده است.

به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، علی اکبر کریمی پور با بیان این مطلب افزود: با توجه به منافع مردم و مصالح شهری، ارتباط و تعامل مثبتی میان مجموعه مدیریت شهری و دستگاه قضایی شهرستان ایجاد شده که این روند همکاری با نگاه شهرداری در راستای خدمت رسانی به مردم و احقاق حقوق شهروندان و نگاه دستگاه قضا نیز برقراری عدالت بر اساس قانون است.

وی ضمن قدردانی از روند تعامل و همکاری دادستان با مجموعه شهرداری سیرجان، با تاکید بر اینکه منافع این تعامل و همکاری نصیب شهروندان می شود، افزود: شهرداری سیرجان با تبعیت از قوانین و در نظر داشتن دغدغه‌های امنیتی، به دنبال استیفای حقوق شهروندان در برخورد با تخلفات حوزه شهرداری است.

شهردار سیرجان تصریح کرد: در همین راستا موضوعاتی همچون طرح جمع آوری متکدیان، تاکید بر وضعیت سلامت کشتارگاه، رسیدگی و رفع تصرف اراضی انتهای منطقه فیروزآباد، رفع تصرف اراضی در کوی دهیادگار و شهرک صدرآباد و نیز رسیدگی به تخلفات ناشی از تغییر کاربری برخی اراضی مسکونی که توسط مالکین بدون مجوز به تجاری تغییر یافته و نیز طرح تعریض برخی معابر، توسط دادستان پیگیری و به نتیجه رسیده است.

علی اکبر کریمی پور با بیان اینکه هر گونه اقدام بدون اخذ مجوز از شهرداری باعث ارجاع عملیات ایجادی به کمیسیون ماده صد تخلفات و نهایتا تخریب و هدر رفت بیت المال خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های مجموعه مدیریت شهری پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز است که در این خصوص همراهی و همکاری روزافزون دستگاه قضایی پشتوانه محکمی برای شهر است و می‌تواند موجب کاهش روند ساخت و سازهای غیرمجاز و مقابله با این پدیده و همچنین بسته شدن دست سودجویان خواهد شد.

25 May 2023 | 11:37