Gap messenger
Download

📢رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در مراسم بزرگداشت«روز شهرساز»مطرح کرد:

متخصصان و کارشناسان در فرآیند تهیه‌ طرح‌های تفصیلی مشارکت کنند

👤محمدهادی مهدی نیا، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهدمقدس:
▫طرح تفصیلی جنوب‌غرب مشهد پس از تهیه و ارسال به شورای شهر، روی سامانه شورایاوران بارگذاری شده و در منظر تمامی متخصصان، حرفه‌مندان و سمن‌های تخصصی حوزه شهرسازی و معماری قرارگرفته تا بتوانند با طرح نظرات و دیدگاه‌های خود به ارتقاء کیفی این طرح کمک کنند.
https://b2n.ir/448359

@shora_mashhad

23 November 2019 | 08:20