Gap messenger
Download

📣 محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهدمقدس:

🔹در جلسه ای که امروز برگزار شد، تمامی اعضای شورا برحمایت از "تقی زاده خامسی" تاکید کردند و شورای شهر از هر اقدام قانونی برای تداوم حضور تقی‌زاده خامسی پشتیبانی می‌کند

🌐متن کامل خبر⬅ http://yon.ir/ckuAt

🆔 @shora_mashhad

29 October 2018 | 11:38