Gap messenger
Download

🔺 شایعه/درآمد 1 میلیونی آستان قدس، بابت تکاندن خاک فرش حرم بر اموات❗️

✅ این تبرک، رسمی قدیمی در مشهد است که بابتش هزینه دریافت نمی شود و جزو لیست خدمات رسمی آستان نیست!
http://yon.ir/dfn11


🌐 @Shayeaat

24 June 2018 | 11:08