Gap messenger
Download

📰💻📱📡
⛔️ متن شبهه ⛔️

" 1400سال است مردم خاورمیانه یکدیگر را بخاطر اعتقادات خود میکشند و در همین حال بی خدایان : برق را کشف میکنند، تلفن را اختراع میکنند، قدم در کره ماه میگذارند، واکسن بیماری های مختلف را میسازند،، ..اما مردم خاورمیانه بهشت را ازان خودمیدانند تا به حال پیش خود فکر کرده ایم که چرا خدا 124000راهنمای خود را در منطقه خاورمیانه فرستاده است؟ تا به حال فکر کرده ای چرا پیامبری در سرزمین استرالیا یا اروپا یا امریکا نفرستاد؟؟ اگرادیسون، انیشتین، راسل و ... توی جهنم هستند
پس دربهشت چه کسانی هستند؟! 1400سال است که هرکس در حکومت اسلامی آمد، خود را اسلام واقعی نامید،
از زمان عمر و علی تا بن لادن و.... و حالا هم که بغدادی خود را اجرا کننده اسلام واقعی میداند،، به راستی اسلام واقعی کجاست؟ چرادین کاملی همچون اسلام باید 70فرقه داشته باشد؟؟ فردی که از نظر اسلام کافر است، بخاطر انسان بودن و رضایت درونی خویش به کودکان فقیر کمک میکند، اما فرد دیگری به خاطر رضایت خدایش .. خدا هم آنها را نجس میخواند .. به راستی که کشورهای جهان سوم را با آتش زدن یک کتاب میتوان شلوغ کرد، اما کشورهای نوین کافران با کشته شدن یک کودک صدایشان بلند میشود .. یک فرد دیندار به خودش این اجازه را میدهد که به اسم خدا جان انسانی را بگیرد .. اما یک فرد بیخدا برای خدمت به بشریت، قلب مصنوعی میسازد .. انواع داروها را میسازد و ..... به راستی ما به کجا میرویم؟ هدفمان در زندگی چیست؟ مگر غیر از اینست که شما به خاطر جغرافیای کشورت مسلمانی؟ مگر غیر از این است که سیاه و سفید یکی هستیم و اسممان انسان است؟ انسان....... آیا وقت آن نرسیده که بخاطر انسان بودن به هم کمک کنیم نه به خاطر رضای خدا؟ شما.. خدا را در کجا میابید؟ در کنار سنگی در کشور بیگانه؟
درسرزمین اعراب ....؟؟ در ضریح های جنس طلا؟ درکعبه؟؟ مسجد؟؟ یا درکودکی که سرچهاراه ازتوطلب یه قرص نان میکند؟؟ یادرکمک به همنوعانت بدون منت؟؟ یا در یاری رساندن به انسانی دیگربدون کنجکاوی در دینش؟؟ "

🔴 پاسخ شبهه در این لینک:
http://SHAYEAAT.ir/post/797

19 June 2018 | 11:14