Gap messenger
Download

📰💻📱📡

http://bit.ly/2HMK9Pe
⛔️ متن شبهه

" اختراع کودکانه ی چرخ!
باور کنید من به عنوان یک مسلمان شیعه، این روزها از خیلی چیزها خجالت می کشم... نمی دانم با این داستان رؤیت هلال ماه چه بکنم که هرساله یکصد و پنجاه گروه استهلال از جانب رهبری و سایر علما چه با هواپیما و تلسکوب چه با پای پیاده و بی تلسکوب به راه می افتند و آسمان را می کاوند تا مگر با چشم خود برآمدن ماه را ببینند و به حضرات مراجع اطلاع دهند تا جنابان ایشان رسمیت روز عید فطر را اعلام دارند. نمی دانم چرا به یاد یکی از پادشاهان دوره های دور کشورمان افتادم که در شکارگاهی به شب بر خورد و ناگزیر در کناره ی یک آسیاب رحل اقامت گزید بی هیچ سر پناهی. آسیابان پیر در آمد که: من گوشهایم سنگین است و اگر بخواب روم صدایی نمی شنوم. و گفت: به شما توصیه می کنم به داخل آسیاب بیایید تا از باران تندی که خواهد بارید خیس نشوید. پادشاه، وزیر همراهش را خواست و سخن آسیابان با وی در میان نهاد. وزیر به آسمان نظر افکند و غش غش خندید که: این آسمان هرچه داشته باشد باران نخواهد داشت. شب باران تندی باریدن گرفت، و در کوفتن های پادشاه و همراهانش بجایی نرسید. صبح، آسیابان در را واگشود و همگان را خیس آب یافت. پادشاه، آسیابان پیر را فراخواند و گفت: تو از کجا دانستی که باران می بارد و وزیر من ندانست؟ آسیابان به الاغ فرتوت خود اشاره کرد و گفت: این الاغ من هرگاه عرعر می کند و بعد از هر عرعر بی دلیل پای به اطراف می پراند من اطمینان می یابم که باران خواهد بارید. پادشاه درنگی کرد و به آسیابان گفت: خواهشی دارم، اجابت می کنی؟ آسیابان گفت: چرا که نه. پادشاه گفت: این الاغت را با وزیر من عوض کن! می گویم: مقابله با دنیای علم و عقل و تجربه، به مثابه رفتار آن وزیری است که: آثار باران را باید بچشم خود ببیند حتماً. دنیای علم وعقل و تجربه، که می تواند ثانیه های خسوف و کسوف پانصد سال آینده را همین اکنون رصد کند، به کل بساط و دکانهای شیعی ای که ما آراسته ایم می خندد. اصرار برای دیدن ماه با تلسکوپ هایی که در هواپیماها کار گذاشته ایم، اصرار برای اختراع هزار باره ی چرخ است به شیوه ای کودکانه اما! ... من اما شخصاً این غوغا را برای هیچ نمی دانم. بل معتقدم: این غوغا، به دکانی مربوط است که هر مرجع برای کار و کسب خود بساط کرده است. "جهالتِ آذین بسته" ای که من در نوشته ها و سخنانم مرتب بدان اشاره می کنم. محمدنوری زاد "


🔴 در پاسخ به شبهه
"استهلال ماه، کسب و کار مراجع !!" :

1⃣ استهلال و تلاش برای رویت هلال ماه مختص ایران یا مذهب شیعه نیست و در سایر مذاهب نیز انجام می شود!
http://yon.ir/sthl1
http://yon.ir/sthl2
2⃣ طبق نظر تمام مراجع ثابت شدن اول ماه تقلیدی نیست تا به مرجع تقلید مراجعه شود، بلکه مکلف باید اطمینان پیدا کند که اول ماه است و اینجا کلام مرجع تقلید بخاطر اعتمادی که به او هست مورد توجه است.
http://yon.ir/sthl3
3⃣ بر خلاف ادعای شبهه اعلام و یا عدم اعلام اول ماه هیچ سود مادی برای کسی ندارد و عبارت "کسب و کار مراجع"، جهت تخریب و توهین به مراجع شیعه استفاده شده است!
4⃣ ابتدا و انتهای ماه رمضان بدلیل واجب بودن روزه از اهمیت بالایی برخوردار است، پس در اثبات آن به ظن و گمان نمی شود تکیه کرد!
5⃣ اثبات اول ماه با پیش گویی منجمین در صورتی که برای انسان اطمینان حاصل شود مورد تایید مراجع می باشد و تاکید بر دیدن ماه بخاطر روایات فراوانی است که بر این قضیه تاکید دارد.
http://yon.ir/sthl4
http://yon.ir/sthl5
6⃣ داستان مطرح شده در شبهه دامان نویسنده و سایر دین ستیزان را هم می گیرد! زیرا مبنای آنها برای رد وجود خدا و قیامت و... اتکا به حس و تجربه گرایی است و اینکه چیزی را که نمی بینند را باور نمی کنند!

🌷حق جو و حق طلب باشیم🌷

💻 در سایت ما :
http://SHAYEAAT.ir/post/852

🌐 کانال رسمی سایت شایعات:
مرکز تخصصی بررسی شایعات و شبهات شبکه های اجتماعی :
@shayeaat

📰💻📱📡

14 June 2018 | 03:03