Gap messenger
Download

📰💻📱📡

http://bit.ly/2sSAnqj
⛔️متن شایعه⛔️

‏"دوستان توجه داشته باشید : درآمد کمیته امداد کلا به فلسطین و لبنان و یمن و عراق و سوریه ارسال میشود یک ریال در اختیار نیازمندان هموطن قرار نمی گیرد پس با توجه به نزدیک شدن عید فطر تصمیم بگیرید هیچ وجهی بعنوان صدقه فطریه و کفاره به صندوق ها نریزید خودتان در صرف آن به نیاز مندان اقدام کنید تا دل هموطنی را شاد کرده باشید حداقل این پیام را برای ده نفر ارسال کنید تا آخر ماه مبارک کل ایران خبردار شوند"


🔴 در پاسخ به شایعه
"کمپین جلوگیری از پرداخت پول فطریه به کمیته امداد !!" :


1⃣ ادعای هزینه شدن تمام درآمدهای کمیته امداد ایران برای کشورهای دیگر صحت ندارد و به سادگی قابل تکذیب است!
2⃣ برخلاف ادعای شایعه، گزارش عملکرد و هزینه کرد کمیته امداد در سایت این نهاد و رسانه های مختلف در اختیار عموم قرار می گیرد و هموطنان مستضعف بسیاری تحت حمایت آن می باشند!
http://bit.ly/2t2BOl3
http://bit.ly/2JGrg2j
http://bit.ly/2MnKZWn
http://bit.ly/2LMECux
3⃣ همچنین ریالی هم از درآمدهای یک منطقه کمیته امداد در منطقه دیگر هزینه نمی شود، چه برسد به کشوری دیگر! هزینه های هر منطقه و هر کشور از صندوقهای همان کشور یا کمکهای دریافتی جهت آن منطقه تهیه می شود.
http://t.me/SHAYEAAT/3353
4⃣ هرچه فرد نیازمند به انسان نزدیکتر باشد کمک به او هم ارزش بیشتری دارد، اما برخلاف ظاهر شایعه و باوجود برخی کاستی ها، هدف آن ابجاد خلل در کمک رسانی به محرومان است، نه کمک به آنها!
http://bit.ly/2t4EoXK


🌷حق جو و حق طلب باشیم🌷


💻 در سایت ما :
http://SHAYEAAT.ir/post/1334

🌐 کانال رسمی سایت شایعات:
مرکز تخصصی بررسی شایعات و شبهات شبکه های اجتماعی :
@Shayeaat

📰💻📱📡

13 June 2018 | 01:27