پیام رسان گپ را نصب نکرده‌اید؟ هم‌اکنون نصب کنید!
http://book.ammarfilm.ir/بازنمایی-الگوی-شخصیتی-مرد-در-سینمای-ای/
اشتراک گذاری