Gap messenger
Download
شاد

شاد

shadbot
برای عضویت در شبکه اجتماعی دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، مراحل زیر را انجام دهید:

- در پیام رسان گپ در بخش جستجو عبارت shadbot را جستجو نمایید و یا از بخش دنیای گپ روی گزینه \"شاد، شبکه اجتماعی دانش آموزی\" کلیک کنید.


- عضو بات شبکه اجتماعی دانش آموزی شوید.


- در بات می توانید به عنوان مدیر مد ...