Gap messenger
Download

ادبیات خبرگزاری جماران درباره سرود «سلام فرمانده»
این خبرگزاری روز ۳۱ اردیبهشت نیز مطلب دیگری تحت عنوان «چرا سلام فرمانده را یک اثر ایرانی نمیدانم؟» منتشر کرد. این خبرگزاری مشابه رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی در نقد خود نوشت که این سرود از صدر تا ذیل مشحون از ادبیات و منطق نظامی‌گری است.

هرچند خط و ربط این مطلب با رسانه‌های ضدانقلاب همسویی دارد اما این نوشتار مربوط به خبرگزاری وابسته به موسسه‌ای با بودجه‌های میلیاردی است که وظیفه‌اش «حفظ و نشر آثار امام» است و ریاست آن نیز برعهده سید حسن مصطفوی (نوه امام) است.

23 May 2022 | 02:28