Gap messenger
Download

سردار سلیمانی درباره حمایت‌های آمریکا از مریم رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین گفته بود: امروز شما این زباله های بیرون ریخته ملت ایران، منافقین و ضد انقلاب را جمع می‌کنید، به این ها دل بسته‌اید؟ این آمریکاست؟ یک دختر و زن ولگرد را تلویزیون به تلویزیون می‌چرخانید، آیا امیدتان به این است؟ این همه توان شماست؟ اشتباه بزرگی می‌کنید.

21 May 2022 | 07:18