Gap messenger
Download

«اشتباه کردم،غلط کردم دیگه نمی آم تو خیابون»
ته ته حرفهای یک مست اغتشاش گر است

30 October 2022 | 04:14

کد پیشواز رقص جولان بر سر میدان کنند:
شعر مولانا را که بخشی از آن توسط سرلشکر سلیمانی قرائت شد را به صورت کامل بخوانید:


آن شنیدی تو که در هندوستان/ دید دانایی گروهی دوستان

گرسنه مانده شده بی‌برگ و عور/ می‌رسیدند از سفر از راه دور

مهر داناییش جوشید و بگفت/ خوش سلامیشان و چون گلبن شکفت

گفت دانم کز تجوع وز خلا / جمع آمد رنجتان زین کربلا

لیک الله الله ای قوم جلیل / تا نباشد خوردتان فرزند پیل

پیل هست این سو که اکنون می‌روید / پیل‌زاده مشکرید و بشنوید

پیل‌بچگانند اندر راهتان /صید ایشان هست بس دلخواهتان

بس ضعیف‌اند و لطیف و بس سمین / لیک مادر هست طالب در کمین

از پی فرزند صد فرسنگ راه /او بگردد در حنین و آه آه

آتش و دود آید از خرطوم او / الحذر زان کودک مرحوم او

اولیا اطفال حق‌اند ای پسر / غایبی و حاضری بس با خبر

غایبی مندیش از نقصانشان /کو کشد کین از برای جانشان

گفت اطفال من‌اند این اولیا /در غریبی فرد از کار و کیا

از برای امتحان خوار و یتیم / لیک اندر سر منم یار و ندیم

پشت‌دار جمله عصمتهای من / گوییا هستند خود اجزای من

هان و هان این دلق‌پوشان من‌اند/ صد هزار اندر هزار و یک تن‌اند

ورنه کی کردی به یک چوبی هنر / موسیی فرعون را زیر و زبر

ورنه کی کردی به یک نفرین بد / نوح شرق و غرب را غرقاب خود

بر نکندی یک دعای لوط راد / جمله شهرستانشان را بی مراد

گشت شهرستان چون فردوسشان / دجلهٔ آب سیه رو بین نشان

سوی شامست این نشان و این خبر / در ره قدسش ببینی در گذر

صد هزاران ز انبیای حق‌پرست /خود بهر قرنی سیاستها بدست

گر بگویم وین بیان افزون شود/ خود جگر چه بود که کهها خون شود

خون شود کهها و باز آن بفسرد / تو نبینی خون شدن کوری و رد

طرفه کوری دوربین تیزچشم /لیک از اشتر نبیند غیر پشم

مو بمو بیند ز صرفه حرص انس / رقص بی مقصود دارد همچو خرس

رقص آنجا کن که خود را بشکنی / پنبه را از ریش شهوت بر کنی

رقص و جولان بر سر میدان کنند / رقص اندر خون خود مردان کنند

چون رهند از دست خود دستی زنند / چون جهند از نقص خود رقصی کنند

مطربانشان از درون دف می‌زنند / بحرها در شورشان کف می‌زنند

تو نبینی لیک بهر گوششان / برگها بر شاخها هم کف‌زنان

تو نبینی برگها را کف زدن /گوش دل باید نه این گوش بدن

گوش سر بر بند از هزل و دروغ / تا ببینی شهر جان با فروغ

سر کشد گوش محمد در سخن / کش بگوید در نبی حق هو اذن

سر به سر گوشست و چشم است این نبی / تازه زو ما مرضعست او ما صبی

این سخن پایان ندارد باز ران / سوی اهل پیل و بر آغاز ران

4 August 2022 | 07:25

کد پیشواز سلام فرمانده قطعه 1(همراه اول)
ابوذر روحی و گروه سرود 313 نفره ماح
همراه اول: 99915

4 August 2022 | 07:06

http://ringback.ir
قاسم هنوز زنده است
https://ringback.ir/Qasim-still-live/
#Qasim_still_live
📱کد فعالسازی: 97799
📱کد فعالسازی: 97800
📱کد فعالسازی: 97801
📱کد فعالسازی: 97802
فعال سازی با ارسال کد به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان
1m

15 June 2022 | 08:18

کد پیشواز ایرانسل سلام فرمانده حاج ابوذر روحی مداح قطعه شماره 1 تا 4
شرح بیشتر شامل نحوه فعالسازی و پخش آنلاین هر قطعه در سایت
https://ringback.ir/commander
#کد_پیشواز
#ایرانسل
#سلام_فرمانده
📱کد فعالسازی: 80020745
📱کد فعالسازی: 80020746
📱کد فعالسازی: 80020747
📱کد فعالسازی: 80020748
📱کد فعالسازی: 80020741

14 June 2022 | 07:56

https://ringback.ir/commander/#قطعه-4
کد پیشواز همراه اول سلام فرمانده ابوذ روحی قطعه شماره 41 (کد پیشواز ایرانسل برای سلام فرمانده بر روی سایت لینک بالا قرار گرفت)
#کد_پیشواز
#همراه-اول
#سلام_فرمانده
📱کد فعالسازی: 99918
⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷
نبین قدم کوچیکه پاش بیفته من برات قیام میکنم
نبین قدم کوچیکه مثل میرزا کوچک کارو تموم میکنم
نبین قدم کوچیکه از صف 313 تا بهت سلام میکنم
⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷
نـبین کمه سنم تو فقط صدام بزن ببین چیکار برات میکنم
نبین کمه سنم با همین دستای کوچیکم همش دعات میکنم
نبین کمه سنم بأبی انت و أمی همه رو فدات میکنم
همه رو فدات میکنم
⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷

فعال سازی با ارسال کد 99918 به 8989
هزینه فعال سازی 300 تومان
تغییر آوا تا 15روز رایگان

14 June 2022 | 02:23

https://ringback.ir/commander/#قطعه-3
کد پیشواز همراه اول سلام فرمانده ابوذ روحی قطعه شماره 31 (کد پیشواز ایرانسل برای سلام فرمانده بر روی سایت لینک بالا قرار گرفت)
#کد_پیشواز
#همراه-اول
#سلام_فرمانده
📱کد فعالسازی: 99917
⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷
عهد میبندم روزی لازمت بشم عهد میبندم حاج قاسمت بشم
عهد میبندم مثل بهجت و مثل سربازای گمنام خادمت بشم
عهد میبندم که میمونم پای کار این نظام
کاشکی مثل حاج قاسم من به چشم تو بیام
من به چشم تو بیام
⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷
هزارو صد و اندی ساله همه عالم دنبال مهدی اند
فعال سازی با ارسال کد 99917 به 8989
هزینه فعال سازی 300 تومان
تغییر آوا تا 15روز رایگان

14 June 2022 | 02:23

https://ringback.ir/commander/#قطعه-2
کد پیشواز همراه اول سلام فرمانده ابوذر روحی قطعه شماره 21 (کد پیشواز ایرانسل برای سلام فرمانده بر روی سایت لینک بالا قرار گرفت)
#کد_پیشواز
#همراه-اول
#سلام_فرمانده
📱کد فعالسازی: 99916
⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷
سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده
سـلام فرمانده سیدعلی دهه‌ی نودی‌ هاشو فراخوانده
سلام فرمانده
⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷
بیا جون من بیا ، بیا یارت میشم
هوادارت میشم گرفتارت میشم
علی بن مهزیارت میشم
⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷
فعال سازی با6ارسال کد 99916 به 8989
هزینه فعال سازی 300 تومان
تغییر آوا تا 15روز رایگان

14 June 2022 | 02:22

https://ringback.ir/commander
کد پیشواز همراه اول سلام فرمانده ابوذر روحی قطعه شماره 1 (کد پیشواز ایرانسل برای سلام فرمانده بر روی سایت لینک بالا قرار گرفت)
#کد_پیشواز
#همراه-اول
#سلام_فرمانده
📱کد فعالسازی: 99915
⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷
دنیا بدون تو معنایی نداره
عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره
دنیای بدون تو معنایی نداره
عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره
⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷
سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده
سـلام فرمانده سیدعلی دهه‌ی نودی‌ هاشو فراخوانده
سلام فرمانده
فعال سازی با ارسال کد 99915 به 8989
هزینه فعال سازی 300 تومان
تغییر آوا تا 15روز رایگان

14 June 2022 | 02:21

ادبیات خبرگزاری جماران درباره سرود «سلام فرمانده»
این خبرگزاری روز ۳۱ اردیبهشت نیز مطلب دیگری تحت عنوان «چرا سلام فرمانده را یک اثر ایرانی نمیدانم؟» منتشر کرد. این خبرگزاری مشابه رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی در نقد خود نوشت که این سرود از صدر تا ذیل مشحون از ادبیات و منطق نظامی‌گری است.

هرچند خط و ربط این مطلب با رسانه‌های ضدانقلاب همسویی دارد اما این نوشتار مربوط به خبرگزاری وابسته به موسسه‌ای با بودجه‌های میلیاردی است که وظیفه‌اش «حفظ و نشر آثار امام» است و ریاست آن نیز برعهده سید حسن مصطفوی (نوه امام) است.

23 May 2022 | 02:28

حمله به ارکان نظام با نقاب دفاع از امام!

در داخل نیز برخی نتواسنتند عناد خود نسبت به سرود «سلام فرمانده» را پنهان کنند. خبرگزاری «جماران» وابسته به موسسه حفظ و نشر آثار امام(!) نیز در همین طیف است. این خبرگزاری روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ با نقاب طرفداری از امام به این سرود تاخت و آن را شروع امام زدایی سیستماتیک در نظام دانست.

23 May 2022 | 02:25

سردار سلیمانی درباره حمایت‌های آمریکا از مریم رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین گفته بود: امروز شما این زباله های بیرون ریخته ملت ایران، منافقین و ضد انقلاب را جمع می‌کنید، به این ها دل بسته‌اید؟ این آمریکاست؟ یک دختر و زن ولگرد را تلویزیون به تلویزیون می‌چرخانید، آیا امیدتان به این است؟ این همه توان شماست؟ اشتباه بزرگی می‌کنید.

21 May 2022 | 07:18

چقدر عجیبه این داغ!

3 January 2022 | 12:18

در دلتنگی برای سردار دلها

3 January 2022 | 12:01

نقاره زنی حرم مطهر امام رضا (علیه السلام) صبح روز عید فطر قبل از شیوع کرونا

1 13 May 2021 | 08:39

پیشواز ناامید کننده: مشترک مورد نظر در دسترس نیست

9 May 2021 | 01:29

روش های فعال سازی کد پیشواز

#کد_پیشواز
#همراه-اول
#فعال-سازی-پیشواز-همراه-اول
سرویس آهنگ پیشواز خودمان را چطور فعال کنیم
یک آموزش یک دقیقه ای برای نحوه فعال سازی

کد پیشواز همراه اول آهنگ پرستوها از سعید
بصورت پیش زمینه و معرفی کد

8 May 2021 | 10:06

#کد_پیشواز
#همراه-اول
#دعای روز 18 رمضان
📱کد فعالسازی: 30707
کد پیشواز دعاي روز هجدهم ماه مبارك رمضان
اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ وَ نَوِّرْ فِيهِ
قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى
اتِّبَاعِ آثَارِهِ بِنُورِكَ يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ
خدايا مرا در اين ماه به بركت هاى سحرهايش
آگاه كن ودلم را باروشنايى انوارش روشنى بخش
، و تمام اعضايم را به پيروى آثارش بگمار،
به نروت اى نوربخش دلهاى عارفان.
فعال سازی با ارسال کد 30707 به 8989
هزینه فعال سازی 300 تومان
تغییر آوا تا 15روز رایگان

30 April 2021 | 07:00

#کد_پیشواز
#همراه-اول
#دکلمه
📱کد فعالسازی: 34722
کد پیشواز دكلمه: زندگی خالی نیست
اجرا: احمدرضا احمدي
شعر نو: در گلستانه از سهراب سپهری
زندگي خالي نيست: مهرباني هست، سيب هست،
ايمان هست. آري تا شقايق هست،
زندگي بايد كرد.
فعال سازی با ارسال کد 34722 به 8989
هزینه فعال سازی 300 تومان
تغییر آوا تا 15روز رایگان

30 April 2021 | 02:10

کد پیشواز تصنیف قدیمی ساقی ساقی ساقی از محسن کرامتی

#کد_پیشواز
#همراه-اول
📱کد فعالسازی: 34326
پیشواز تصنیف قدیمی ساقی ساقی ساقی...
اجرا: محسن کرامتی
دستگاه موسیقی: همایون
ساقی ساقی ساقی،ساقی ساقی ساقی،
بده رطل گران
زان می،زان می،زان می،که دهقان پرورد
یک شب بیایی در برم
منت گذاری بر سرم
فعال سازی با ارسال کد 34326 به 8989
هزینه فعال سازی 300 تومان
تغییر آوا تا 15روز رایگان

30 April 2021 | 02:34