Gap messenger
Download

🕗 #وقت_سلام

با ساعت حرم شده کوک ساعتم رضا
در خاطر منی توی هر حالتم رضا

در بارگاه تو چه نیازی به گفتن است
لب وا نکرده میدهی تو حاجتم رضا

با یک سلام زائر آقا شوید✋

❣در حرم بمانید؛ کانال رسمی حرم مطهر امام رضا(ع)
🆔 @razavi_aqr_ir

43 11 June 2024 | 08:00