Gap messenger
Download

🕗 #وقت_سلام

با ظهور و جلوه‌ی نور رضا
آسمان‌ها نور افشانی شده

نِی فقط روشن ز رویش شد زمین
کهکشان‌ها هم چراغانی شده

بازهم، هم‌نام حیدر آمده
آمده از راه جانِ مصطفی

با یک سلام زائر آقا شوید✋

❣در حرم بمانید؛ کانال رسمی حرم مطهر امام رضا(ع)
🆔 @razavi_aqr_ir

39 14 May 2024 | 08:00