Gap messenger
Download

💌امیرالمومنین امام علی علیه السلام:

پیشوایان حق، باید در خوراک و پوشاک، مثل تهی‌دست‌ترین فرد مردم باشند و با چیزی که مردم، قدرت تهیه‌اش را ندارند، خود را متمایز نسازند؛
تا وقتی تهیدستان، آنها را دیدند، نسبت به وضعیت خود از خدا راضی باشند و وقتی توانگران، آنان را دیدند، بر فروتنی و شکرگزاری آنها بیفزاید.

📚نهج السعادة، جلد ۲، صفحه ۴۹
#حدیث_روز
🌐 @rahyafte_com

16 May 2022 | 08:26