Gap messenger
Download
icon download tr.locale

زبان ترکی - می توانید تمام بخش هایی که از زبان ترکی استفاده می کنند را برسی کنید چناچه ترجمه نادرست بود لطفا به پشتیبانی اطلاع رسانی کنید


* فایل فایلی متنی است و می توانید در برنامه Notepad آن را باز کنید

@pyabr

1 20 November 2021 | 08:11